Στηρίξεις και Στηρίγματα για Ταμπελάκια Τιμών, Καρτέλες και Πινακίδες

Στηρίγματα για Καρτέλες

Βάση Επίπεδη Για Καρτολίνα Ύψος 10 εκ.

Στηρίγματα για Καρτέλες

Βάση Επίπεδη Για Καρτολίνα Ύψος 15 εκ.

Στηρίγματα για Ταμπελάκια

Βάση Επίπεδη Για Ταμπελάκι Ύψος 5 εκ.

Στηρίγματα για Ταμπελάκια

Βάση Επίπεδη Για Ταμπελάκια Ύψος 10 εκ.

Στηρίγματα για Ταμπελάκια

Βάση Επίπεδη Για Ταμπελάκια Ύψος 15 εκ.

Στηρίγματα για Καρτέλες

Βάση Επίπεδη Δύο Κινήσεων Ύψος 5 εκ.

Στηρίγματα για Ταμπελάκια

Βάση Στρογγυλή Για Ταμπελάκια Ύψος 10 εκ.

Στηρίγματα για Ταμπελάκια

Βάση Στρογγυλή Για Ταμπελάκια Ύψος 5 εκ.

Στηρίγματα για Ταμπελάκια

Βάση Στρογγυλή Για Ταμπελάκια Χωρίς Ύψος