Στηρίγματα για Ταμπελάκια
Σε εμάς θα βρείτε όλων των τύπων Στηρίγματα για Ταμπελάκια κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, σε διάφορα μεγέθη και σχήματα όπως μανταλάκια σπαστά για καλάθια και ράφια και βάσεις πλαστικές ή Plexiglass για επίπεδες επιφάνειες.