Στηρίγματα για Ταμπελάκια
Σε εμάς θα βρείτε όλων των τύπων Στηρίγματα για Ταμπελάκια κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, σε διάφορα μεγέθη και σχήματα όπως μανταλάκια σπαστά για καλάθια και ράφια και βάσεις πλαστικές ή Plexiglass για επίπεδες επιφάνειες.

Στηρίγματα για Ταμπελάκια

Βάση Επίπεδη Για Ταμπελάκι Ύψος 5 εκ.

Στηρίγματα για Ταμπελάκια

Βάση Επίπεδη Για Ταμπελάκια Ύψος 10 εκ.

Στηρίγματα για Ταμπελάκια

Βάση Επίπεδη Για Ταμπελάκια Ύψος 15 εκ.

Στηρίγματα για Ταμπελάκια

Βάση Στρογγυλή Για Ταμπελάκια Ύψος 10 εκ.

Στηρίγματα για Ταμπελάκια

Βάση Στρογγυλή Για Ταμπελάκια Ύψος 5 εκ.

Στηρίγματα για Ταμπελάκια

Βάση Στρογγυλή Για Ταμπελάκια Χωρίς Ύψος

Στηρίγματα για Ταμπελάκια

Γατζάκια Σε Σχήμα “π” Για Ταμπελάκια.

Στηρίγματα για Ταμπελάκια

Γατζάκια Στρογγυλά Για Ταμπελάκια